Grčka hrana u Starogradskom polju

Grčka hrana u Starogradskom polju: Povezivanje kulturne baštine i turističkog proizvoda

Održana je prezentacija projekta „Grčka hrana u Starogradskom polju“ organizirana od strane JU Agencije za upravljanje Starogradskim polje, voditeljice projekta dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić s Instituta za arheologiju zajedno sa mentorima Viktorija Serdar Čolić, Andrej Petrić i učenicima Srednje škole Hvar, izdvojena lokacija u Jelsi. Cijeli projekt je financiran sredstvima SDŽ – U.O. za turizam i pomorstvo.

Projekt je prvi put započeo u listopadu 2022. s fokusom na kreiranje menija prema receptima koji su se koristili u prehrani Grka. Sada smo drugi put započeli s radionicom, nadopunom menija i prezentacijom hrane, te smo organizirali ovaj okrugli stol kako bismo uzeli u obzir stručno mišljenje osoba iz turizma prilikom razvoja strategije.  

Buduća gastronomska ponuda destinacije Stari Grad i Starogradsko polje kao čimbenik razvoja arheo-gastronomskog i kulturnog turizma otoka Hvara treba biti reprezentativan primjer UNESCO prezentacijske baštine otoka Hvara, ali i kao izvor zdravih namirnica koje nam služe za promociju mediteranske prehrane i nove gastronomske ponude.

Okrugli stol u svrhu kreiranja novog turističkog proizvoda

Organiziran je okrugli stol u Starome Gradu na otoku Hvaru, kojemu su prisustvovali Vinko Tarbušković, ravnatelj JU Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, Matea Dorčić, pročelnica upravnog odjela za turizam i pomorstvo, Lino Ursić, savjetnik u uredu za turizam i pomorstvo, Žaneta Roić, direktorica TZ Stari Grad, Želimir Dulčić, dugogodišnji profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Nastja Logar, konzultantica za održivi razvoj. Okrugli stol je održan kako bi uvidjeli najbolji način na koji uvođenje novih jela u gastronomsku ponudu otoka Hvara s naglaskom na prezentaciju Starogradskog polja može rezultirati boljom promocijom destinacije, prepoznatljivošću Starogradskog polja i kreiranje novog turističkog proizvoda.

Razgovaralo se o povezivanju manifestacije sa grčkom mitologijom, uspoređivalo se sa manifestacijama sličnog karaktera, te se dosta rješenja predlagalo po pitanju suradnju s hotelijersko-ugostiteljskim sektorom.

Nakon okruglog stola održala se prezentacija jela prema recepturi i sastavima kako se prije koristilo i na replikama posuđa iz grčkog doba koja su arheolozi pronašli u Farosu.

Fotografije: Ivana Vrdoljak